Adra Nomia
ÚŘADY A INSTITUCE

Adra Nomia
třída Edvarda Beneše, Hradec Králové

Navigovat Navigovat
606824104
e-mail: poradna@nomiahk.cz
web: www.nomiahk.cz

NOMIA Hradec Králové poskytuje bezplatně komplexní trestně-právní, sociální a terapeutickou pomoc obětem domácího násilí nebo jiné formy trestné činnosti. Dále poskytujeme krizovou pomoc dětem a mládeži od 7 − 18 let v závažných krizových životních situacích, asistované předávání dětí a zvykací režimy. Také se zde konají pravidelně kluby maminek Kouzelná beruška a různé akce pro rodiny s dětmi.