Základní škola Sion J. A. Komenského v Hradci Králové

Navigovat Navigovat
495 498 041
e-mail: zs@sion.cz
web: www.zssion.cz

Moderní nestátní škola s rodinnou atmosférou založená Křesťanským centrem Sion v roce 2003.

aktuální info