Archeopark pravěku Všestary
VZDĚLÁNÍ

Archeopark pravěku Všestary
Navigovat Navigovat Facebook

Všestary 238, Hradec Králové


Telefon: + 420 731 541 960 (od 9.00 do 15.00 hod)
E-mail: archeoparkvsestary@seznam.cz
Web:
archeoparkvsestary.cz

Současný archeopark je výsledkem spolupráce Společnosti experimentální archeologie Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Univerzity Hradec Králové a navazuje místně i v činnosti na dřívější Centrum experimentální archeologie (CEA), které zde fungovalo od roku 1996 do roku 2012. Tematicky se archeopark zaměřuje na celý pravěk (největší důraz je však kladen na období staršího zemědělského pravěku, od mladší doby kamenné po mladší dobu železnou). Archeopark má dvě základní části: budovu muzea a venkovní areál. Muzejní expozice se snaží uvést návštěvníka do kontextu hmotné kultury a života v pravěku a také ukazuje typy archeologických situací, ze kterých čerpáme informace o životě v pravěku. Venkovní areál nabízí potom jiný úhel pohledu a zážitek spojený s rekonstrukcemi staveb v reálné velikosti a (u většiny staveb) v maximální autenticitě materiálu i konstrukčních řešení. Na činnosti archeoparku se podílí také studenti Univerzity Hradec Králové, kteří zde konají část svých praxí nebo se sem vracejí i jako dobrovolníci. Celý areál příležitostně ožívá různými akcemi a ukázkami pravěkých činností.