Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
VZDĚLÁNÍ

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Navigovat Navigovat Facebook

Hradecká 1250/2, Hradec Králové


Telefon: +420495514521
E-mail: knihovna@svkhk.cz
Web: www.svkhk.cz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou. Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.