Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Navigovat Navigovat
+420495514521
e-mail: knihovna@svkhk.cz
web: www.svkhk.cz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou. Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.