Občanské poradenské středisko - ClubCafé Pessoa
ZÁBAVA

Občanské poradenské středisko - ClubCafé Pessoa
Československé armády 543, Hradec Králové

Navigovat Navigovat
+420 736 472 678
e-mail: vzdelavani@ops.cz
web: www.ops.cz

Občanské poradenské středisko, o. p. s. (OPS) je obecně prospěšnou společností.

Organizace má sídlo v Hradci Králové 2 detašovaná pracoviště v Jičíně a Náchodě. Struktura a náplň činnosti jsou tvořeny na základě dlouhodobých programů, které jsou naplňovány jednotlivými projekty (tzv. projektové fungování), které se během existence organizace proměňují.
Organizace v současné době realizuje 3 základní programy:
- Poradenství ( Občanská poradna Hradec Králové, Občanská poradna Jičín a Občanská poradna Náchod)
- Dobrovolnictví
- Vzdělávání